Tabel : Evolutie van de broedresultaten van de Steenuil 
   
broedseizoen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
beschikbare nestkasten 36 62 62 60 58 55 54 53 121 121 126 137 143 138 139 185
broedgevallen 3 8 12 14 12 21 23 28 63 59 66 64 61 65 61 77
bezettingsgraad (%) 8 13 19 23 21 38 43 53 52 49 52 47 43 47 44 42
gevolgde broedsels 3 8 12 14 12 21 23 28 63 59 66 64 61 65 59 77
mislute broedsels 1 2 4 4 4 6 3 5 27 18 21 25 19 28 13 17
geslaagde broedsels 2 6 8 10 8 15 20 23 36 41 45 39 42 37 46 60
aantal eieren 10 25 42 42 50 82 88 111 216 182 208 228 236 227 220 277
gemiddeld per broedsel 3,3 3,1 3,5 3 4,2 3,9 3,8 4 3,4 3,1 3,2 3,6 3,9 3,5 3,7 3,6
niet levensvatbare eieren 3 3 10 12 7 22 10 12 56 34 35 45 43 54 42 21
gemiddeld per broedsel 1 0,4 0,8 0,9 0,6 1,0 0,4 0,4 0,9 0,6 0,5 1,4 0,7 1,2 0,7 0,3
aantal geboren jongen 7 22 32 30 43 60 78 99 160 140 173 183 193 173 178 256
gemiddeld per broedsel 2,3 2,8 2,7 2,1 3,6 2,9 3,4 3,5 2,5 2,4 2,6 2,9 3,2 2,7 3 3,3
aantal dode jongen 1 9 6 10 28 14 11 21 43 24 47 68 51 73 43 71
gemiddeld per broedsel 0,3 1,1 0,5 0,7 2,3 0,7 0,5 0,8 0,7 0,4 0,7 1 0,8 1,1 0,7 0,9
aantal uitgevlogen jongen 6 13 26 20 15 46 67 78 117 116 126 115 142 100 135 185
gemiddeld per broedsel 2,0 1,6 2,2 1,4 1,3 2,2 2,9 2,8 1,9 2,0 1,9 1,8 2,3 1,5 2,3 2,4